Mátészalkai Vörösmarty Kör

Az egyesület neve: “Mátészalkai Vörösmarty Kör”
Székhelye: 4700 Mátészalka, Bartók Béla u. 9.
Az alapítás időpontja: 2000. szeptember 21.

 

1. AZ EGYESÜLET CÉLJA

A névadó életművének ápolása, epikai, drámai, lírai és kritikai alkotásainak minél szélesebb körben való megismertetése, életrajzának további kutatása, kevésbé ismert részeinek feltárása – különös tekintettel annak mátészalkai vonatkozásaira.
Vörösmarty nemzettudatot erősítő, polgári szabadelvű elhivatottságának szellemében, az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok és a hasonló célokat kitűző civil szervezetek támogatása, a velük való együttműködés.
A térség polgárait bevonni a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe.
A város kulturális és közéletében való aktív részvétel.

 

2. AZ EGYESÜLET FELADATA, TEVÉKENYSÉGE

  • Az egyesület céljainak minél szélesebb körben való megismertetése.
  • Rendezvények (előadások, könyvbemutatók, irodalmi estek, versmondó-versenyek, találkozók, borversenyek) szervezése, lebonyolítása.
  • Az egyesület véleményt nyilvánít a közéletnek az Egyesület céljait érintő helyi vagy országos jelentőségű kérdésekben, ezekről állásfoglalást ad ki.
  • Az egyesület feladatainak végrehajtására bizottságokat, munkacsoportokat, szakmai területi tagozatokat hozhat létre a tagjai együttműködése érdekében.

 

3. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

ELNÖK: Stonawsky Tamás
Az elnökség tagjai: Tóthné Lakatos Erzsébet, Hanusi Beáta, Kürti László, Papp János

 4. AZ EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGE

vorosmartykor@index.hu