Mátészalkai Vörösmarty Kör

Az egyesület neve: “Mátészalkai Vörösmarty Kör”
Székhelye: 4700 Mátészalka, Almáskert u. 1.
Az alapítás idõpontja: 2000. szeptember 21.

 

1. AZ EGYESÜLET CÉLJA

A névadó életmûvének ápolása, epikai, drámai, lírai és kritikai alkotásainak minél szélesebb körben való megismertetése, életrajzának további kutatása, kevésbé ismert részeinek feltárása – különös tekintettel annak mátészalkai vonatkozásaira.
Vörösmarty nemzettudatot erõsítõ, polgári szabadelvû elhivatottságának szellemében, az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok és a hasonló célokat kitûzõ civil szervezetek támogatása, a velük való együttmûködés.
A térség polgárait bevonni a hosszú távú célokat szem elõtt tartó tevékenységek megszervezésébe.
A város kulturális és közéletében való aktív részvétel.

 

2. AZ EGYESÜLET FELADATA, TEVÉKENYSÉGE

összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett tevékenységét
szervezi a polgári társas élet fórumait, találkozókat, konferenciákat szervez
a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az egyesület céljaihoz kötõdõ tudományos tevékenységet és ezek eredményekeinek nyilvánosságra kerülését
véleményt nyilvánít a közéletnek az egyesület céljait érintõ helyi, vagy országos jelentõségû kérdéseiben, ezekrõl állásfoglalást ad ki
az önkormányzati választásokon képviselõ-jelölteket állít

 

3. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

ELNÖK: Oláh András
ALELNÖKÖK: Kapturné Bíró Beáta és Losonczi Léna
TITKÁR: Szabóné Kedves Mariann

 

 4. AZ EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGE

vorosmartykor@index.hu